Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 29/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 29/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

29/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,350-5,400

-175

Tin tham khảo