Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 26/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 26/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,400-5,700

75

Tin tham khảo