Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 25/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 25/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

25/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,450-5,500

75

Tin tham khảo