Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 22/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 22/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

22/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,400

50

Tin tham khảo