Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,350-5,500

0

Tin tham khảo