Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 15/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 15/06/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

15/06/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,400-5,450

25

Tin tham khảo