Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch đầu tháng 6 tại Cần Thơ ngày 18/5/2019
 

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch đầu tháng 6 tại Cần Thơ ngày 18/5/2019

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch đầu tháng 6 tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/5/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

4,700

0

Tin tham khảo