Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019
 

Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

14/10/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,250-5,300

100

Tin tham khảo