Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019
 

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ tăng

Chủng loại

Ghi chú

30/9/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

4,950

150

Tin tham khảo