Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 18/9/2019
 

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 18/9/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/9/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

4,500-4,600

0

Tin tham khảo