Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 10/8/2019
 

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 10/8/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

10/8/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,100

0

Tin tham khảo