Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang – Huyện Châu Thành – AN Giang ngày 29/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang – Huyện Châu Thành – AN Giang ngày 29/06/2017

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

29/06

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,600 - 5,700

+50

Tin tham khảo