Giá lúa tươi OM 5451 Huyện Vĩnh Hưng - Long An ngày 26/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 5451 Huyện Vĩnh Hưng - Long An ngày 26/07/2017

Giá lúa tươi OM 5451 tại Long An tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/07

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,100 - 5,200

+50

Tin tham khảo