Giá lúa tươi OM 4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 09/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 09/06/2018

Giá lúa tươi OM 4900 vụ tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

09/06/2018

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,500-5,600

0

Tin tham khảo