Giá lúa tươi OM 4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 07/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 07/06/2018

Giá lúa tươi OM 4900 vụ tại Đồng Tháp giảm

Chủng loại

Ghi chú

07/06/2018

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,500-5,600

-50

Tin tham khảo