Giá lúa tươi OM 4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 06/06/2018
 

Giá lúa tươi OM 4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 06/06/2018

Giá lúa tươi OM 4900 vụ tại Đồng Tháp giảm

Chủng loại

Ghi chú

06/06/2018

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,600

-250

Tin tham khảo