Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trắng ngày 29/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trắng ngày 29/12/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trăng ổn định

Chủng loại

Ghi chú

29/12

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,900

-

Tin tham khảo