Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Thoại Sơn - An Giang ngày 31/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Thoại Sơn - An Giang ngày 31/08/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/08

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,000-5,050 0

Tin tham khảo