Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 25/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 25/08/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/08

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,250

0

Tin tham khảo