Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Kiên Lương - Kiên Giang ngày 25/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Kiên Lương - Kiên Giang ngày 25/09/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/09

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,500 0

Tin tham khảo