Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ngày 26/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ngày 26/12/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

26/12

+/-

OM 4900

Tại ruộng

6,050

-

Tin tham khảo