Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ngày 24/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ngày 24/11/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

24/11

+/-

OM 4900

Tại ruộng

6,000

-

Tin tham khảo