Giá lúa tươi OM 4900 Long An ngày 28/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 Long An ngày 28/06/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Long An ổn định

Chủng loại

Ghi chú

28/06/2017

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,950 – 6,000

0

Tin tham khảo