Giá lúa tươi OM 4900 Long An ngày 27/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 Long An ngày 27/06/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Long An giảm

Chủng loại

Ghi chú

27/06/2017

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,950 – 6,000

-50

Tin tham khảo