Giá lúa tươi OM 4900 Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 31/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 31/07/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/07/2017

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,300

0

Tin tham khảo