Giá lúa tươi OM 4900 Huyện Mộc Hóa - Long An ngày 25/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 Huyện Mộc Hóa - Long An ngày 25/07/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Long An ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/07/2017

+/-

OM 4900

Tại ruộng

5,300

0

Tin tham khảo