Giá lúa tươi OM 4900 Đồng Tháp ngày 30/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi OM 4900 Đồng Tháp ngày 30/06/2017

Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/06/2017

+/-

OM 4900

Tại ruộng

 5,900

0

Tin tham khảo