Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Bạc Liêu ngày 19/9/2019
 

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Bạc Liêu ngày 19/9/2019

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Bạc Liêu ổn định

Chủng loại

Ghi chú

19/9/2019

+/-

Nàng Hoa

Tại ruộng

5,600

0

Tin tham khảo