Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 25/9/2019
 

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 25/9/2019

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/9/2019

+/-

Japonica

Tại ruộng

4,600

0

Tin tham khảo