Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 19/9/2019
 

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 19/9/2019

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

19/9/2019

+/-

Japonica

Tại ruộng

4,500

-100

Tin tham khảo