Giá lúa tươi Japonica tại An Giang ngày 27/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi Japonica tại An Giang ngày 27/04/2018

Giá lúa tươi Japonica tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

27/04/2018

+/-

OM 6976

Tại ruộng

5,700

250

Tin tham khảo