Giá lúa tươi Japonica tại An Giang ngày 23/04/2018
 

Giá lúa tươi Japonica tại An Giang ngày 23/04/2018

Giá lúa tươi Japonica tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

23/04/2018

+/-

Japonica

Tại ruộng

6,300-6,400

150

Tin tham khảo