Giá lúa tươi IR50404 tại Kiên Giang ngày 3/10/2019
 

Giá lúa tươi IR50404 tại Kiên Giang ngày 3/10/2019

Giá lúa tươi IR50404 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

3/10/2019

+/-

IR50404

Tại ruộng

4,250

50

 

Tin tham khảo