Giá lúa tươi IR504 tại Huyện Tri Tôn – An Giang ngày 30/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR504 tại Huyện Tri Tôn – An Giang ngày 30/5/2017

Giá lúa IR504 ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,400

0

Tin tham khảo