Giá lúa tươi IR504 tại An Giang ngày 29/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR504 tại An Giang ngày 29/5/2017

Giá lúa IR504 tăng

Chủng loại

Ghi chú

29/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,300 – 4,500

100

 

Tin tham khảo