Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 7/10/2019
 

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 7/10/2019

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

7/10/2019

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,400-4,450

50

Tin tham khảo