Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019
 

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

14/10/2019

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,650-4,700

50

Tin tham khảo