Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019
 

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ tăng

Chủng loại

Ghi chú

30/9/2019

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,200

100

Tin tham khảo