Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019
 

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ tăng

Chủng loại

Ghi chú

23/9/2019

+/-

IR 50404

Tại ruộng

3,900

50

Tin tham khảo