Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 20/9/2019
 

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 20/9/2019

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

20/9/2019

+/-

IR 50404

Tại ruộng

3,800

0

Tin tham khảo