Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 07/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 07/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại Cần Thơ giảm

Chủng loại

Ghi chú

07/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,200-5,400

-200

Tin tham khảo