Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 08/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 08/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

08/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,500-5,600

250

Tin tham khảo