Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại An Giang Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

04/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,600-5,650

0

Tin tham khảo