Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 29/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 29/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

29/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,250-5,300

-250

Tin tham khảo