Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 26/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 26/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,450-5,700

150

Tin tham khảo