Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 25/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 25/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

25/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,400-5,450

-75

Tin tham khảo