Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 22/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 22/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

22/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,400-5,600

200

Tin tham khảo