Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 21/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 21/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

21/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,400

-100

Tin tham khảo