Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 19/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 19/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

19/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,300-5,600

75

Tin tham khảo