Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 18/06/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/06/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,300-5,450

0

Tin tham khảo